நேயர் விருப்பம்

எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல்கள். ஒலி/ஒளி வடிவில்


ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஒர் உண்மை சொன்னால்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
நேசிப்பாயா,,?

நெஞ்சமெல்லாம் காதல்
தேகம் எல்லாம் காமம்
உண்மை சொன்னால்
என்னை
நேசிப்பாயா,,?

காதல் கொஞ்சம் கம்மி
காமம் கொஞ்சம் தூக்கல்
மஞ்ஜத்தின் மேல்
என்னை
மன்னிப்பாயா

உண்மை சொன்னால்
நேசிப்பாயா,,?
மஞ்ஜத்தின் மேல்
என்னை மன்னிப்பாயா?
(உண்மை)

நேசிப்பாயா,,நேசிப்பாயா,,நேசிப்பாயா,,நேசிப்பாயா,,

பெண்கள் மேலே மையல் உண்டு
நான் பித்தம் கொண்டது உன்னில் மட்டும்
நீ முத்த பார்வை பார்க்கும் போது
என் முதுகு தன்டில் மின்னல் வெட்டும்
நீ தானே மழை மேகம் எனக்கு
என் ஹார்மோன் நதியில் வெள்ள பெருக்கு
பாசங்கு இனி நமக்கெதுக்கு
யார் கேட்க நமக்கு நாமே வாழ்வதற்கு
(உண்மை சொன்னால்)

காதல் என்னை வருடும் போதும்
உன் காமம் என்னை திருடும் போதும்
என் மனசெல்லம் மார்கழி தான்
என் கனவெல்லம் கார்திகை தான்
என் வானம் என் வசத்தில் உண்டு
என் பூமி என் வசத்தில் இல்லை
உன் குறைகள் நான் அறியவில்லை
நான் அறிந்தால் சூரியனில் சுத்தம் இல்லை
(ஒர் உண்மை சொன்னால்)

1 comments:

love this song....

Post a Comment

Followers

Total Pageviews

Blog Archive